د اعلانونه مینو

کارموندنهټولې دندې

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۲ - ۱۴:۱۶

واصل آباد - وومه ناحیه - کابل - افغانستان

Background image

لایحه وظایف ترینر کویک بوک

عنوان وظیفه  : ترینر کویک بوک

وزارت /اداره   : امور مهاجرین و عودت کنندگان

گزارش دهی  : ریاست منابع بشری

معاش  : ۲۵۰ دالر امریکایی

………………………………………………………....

هدف وظیفه: تدریس و آموزش سافتویر کویک بوک

…………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

  1. طرح و ترتیب پلان درسی بخش های مربوطه (کویک بوک) بمنظور تحقق اهداف اساسی وزارت.
  2. ارزیابی مقدماتی به منظور شناسائی کارکنان شایسته و دسته بندی آنان . . .
دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۱۱ - ۱۴:۵۳
Background image

Openنور دلته

یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۲ - ۱۴:۱۶

واصل آباد - وومه ناحیه - کابل - افغانستان

Background image
دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۱۱ - ۱۴:۵۳
Background image