تړونونه

لیست فعالیت عمده که آمریت تدارکات این وزارت بعد از فتح امارت الی اکنون انجام داده است

             
شمیره نوعیت بودجه مرحله تدارکاتی شرکت قرار دادی قیمت تخمینی / قیمت قرار داد شده نوع فعالیت ملاحظات
1 پروژه PBX Panasonic kx TDE 600 3518000 شرکت خدمات تکنالوژی مایکرو آسان تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است انکشافی غیر اختیاری  
2 تدارک مقدار 42 قلم قرطاسیه باب و تونر باب مورد ضرورت وزارت 2029510 خدمات لوژستکی کابل بریا تکمیل گردیده است عادی  
3 تدار مقدار 5 قلم اجناس تکنالوژی، 88 پایه لب تاب 100 پایه تابلیت و 20 پایه دک استیشن، 20 پایه مانیتور 20 عدد موز و کیبورد 12987400 شرکت خدمات لوژستیکی حامد الفا در مرحله عقد قرار دادمی باشد انکشافی غیر اختیاری  
4 تهیه و تدارک دستگاه چاپ بنر و 64 پایه پرنتر و ملحقات دستگاه چاپ بنر 4299000 معلوم نیست در مرحله ارزیابی می باشد انکشافی غیر اختیاری قیمت تخمینی می باشد
5 تهیه و نصب سیستم سولر برای 17 ولایت 10886375 معلوم نیست

در مرحله اول اعلان شرکت برنده نشده است

به اعلان مجدد سپرده می شود

انکشافی غیر اختیاری قیمت تخمینی می باشد
6 تدارک مقدار44 قلم قرطاسیه باب و تونر باب برای واحد های دومی وزارت 2858150 معلوم نیست در مرحله ارزیابی می باشد انکشافی غیر اختیاری قیمت تخمینی می باشد
# فاعیل دانلو
1

د مهاجرينوچارو وزارت او مسعود سوداګريز شرکت سره د تدارکاتو پروژې د لنډ کروزر موټر د نوي ماشين د اخيستو پرېکړه ليک

وگورئ

2

د مهاجرينو چارو وزارت او سمير رسولي سوداګريز شرکت ترمنځ پرېکړه ليک

وگورئ

3

د مهاجرينو چارو وزارت او افغان تيلی کام شرکت ترمنځ پرېکړه ليک

وگورئ

4

د مهاجرينو چارو وزارت  او برادران مسکن د ساختماني موادو او سرک جوړولو سوداګريز شرکت ترمنځ پرېکړه ليک

وگورئ

5

د مهاجرينو چارو وزارت او ياسر ابراهيمي سوداګريز شرترمنځ د لغمان د بابا صاحب د مهاجرينو په ښارګوټي کې د اوبو د ژورو څاګانو د ويستلو پرېکړه ليک

وگورئ

6

د مهاجرينو چارو وزارت او منصوربلا  سوداګريزشرکت ترمنځ پرېکړه ليک

وگورئ

7

د مهاجرينو چارو وزارت او نور بلال عيسی سوداګريزشرکت ترمنځ پرېکړه ليک

وگورئ