د اعلانونه مینو

داوطلبیټول داوطلبی

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۷:۵۰
Background image

اعلان داوطلبی


موضوع: تدارک پرزه جات مورد ضرورت وسایط وزارت امور مهاجرین از بابت سال مالی  ۱۴۰۳
وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک پرزه جات مورد ضرورت این وزارت از بابت سال مالی ۱۴۰۳ اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از طریق فلش دسک از آمریت تدارکات بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرجه شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۱۹:۴۹
Background image

اعلان داوطلبی


موضوع: تدارک روغنیات وفلتر باب مورد ضرورت وزارت از بابت سال مالی ۱۴۰۳
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید  تا در پروسه داوطلبی  تدارک رو غنیات . . .

وروستيShow all

پنجشنبه ۱۴۰۳/۴/۲۸ - ۷:۵۰
Background image

اعلان داوطلبی


موضوع: تدارک پرزه جات مورد ضرورت وسایط وزارت امور مهاجرین از بابت سال مالی  ۱۴۰۳
وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۱۹:۴۹
Background image

اعلان داوطلبی


موضوع: تدارک روغنیات وفلتر باب مورد ضرورت وزارت از بابت سال مالی ۱۴۰۳
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید  تا در پروسه داوطلبی  تدارک رو غنیات . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۲ - ۱۰:۵۲
Background image

اعلان داوطلبی تدارک مقدار 57 قلم قرطاسیه باب و تونر باب

وزارت امور مهاجرین و عوت کننده گان از تمام داو طلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تداک مقدار 57 قلم قرطاسیه باب و تونر باب مورد ضرورت وزارت از بابت سال مالی 1403 اشتراک . . .