لایحه وظایف تحلیل گر ارشد سیستم و دیتا

sadam_morr
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۵ - ۱۲:۱۴

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان وظیفه             : تحلیل گر ارشد سیستم و دیتا

وزارت /اداره             : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی              : تکنالوژی معلوماتی

معاش                      : مطابق لایحه NTA   ( B3)                                  

………………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: رهبری و مدیریت سیستم (MIS)، ایجاد سیستم معلوماتی برای سروی و جمع آوری معلومات مستحقین، واحد سازی سیستم های وزارت

…………………………………………………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیپ پلان ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابق به پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف تعین شده.
 2. حصول اطمینان از واحد سازی سیستم های مورد استفاده سازمان های غیر دولتی مستقل در یک سیستم واحد.
 3. هماهنگی با (ICT) وزارت مخابرات و سایر نهادی ها برای طرح زیرساخت های کاربردی به منظور پشتیبانی از استفرار و عملکرد سیستم اطلاعات عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی
 4. ترتیب پلان، هماهنگی و مدیریت نمودن تمامی فعالیت های تخنیکی عودت کنندگان و بیجاشدگان و همچنان توسعه و عملی نمودن سیستم (MIS) بیجاشدگان
 5. رهبری و مدیریت تیم توسعه (MIS) عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی
 6. ارایه مشوره به کارکنان مربوطه در مورد خرید سخت افزار و نرم افزار مناسب، مطمئن و موثر از بودجه موجوده
 7. بررسی، تجزیه و تحلیل معلومات موجود عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی که توسط وزارت و ذینفعان آن جمع آوری شده، به منظور استفاده بهتر از معلومات و اطلاعات
 8. استفاده از سیستم های متعلق به وزارت امور مهاجرین و ذخیره تمامی داده های مربوط به بیجاشدگان و عودت کنندگان غرض انسجام و تصمیم گیری بهتر
 9. حصول اطمینان از اشتراک گذاری میکانیزم اطلاعات فی مابین وزارت امور مهاجری، دونر ها، سازمان های دولتی و سایر ذینفعان با استفاده از تکنیک های استندرد و معاصر
 10. ایجاد روش های استندرد به منظور تبدیل دیتا به اطلاعات مفید و همچنان به شکل گرافیکی
 11. هماهنگی و ارتباط موثر با سازمان های همکار و وزارت خانه های دولتی به منظور شریک ساختن استندرد های گزارش دهی برای بررسی همه جانبه اطلاعات
 12. تشخیص، توانمند سازی و عملی نمودن استندرد های ملی و بین المللی به شریک سازی معلومات میان نهاد های تحصیلی و وزارت خانه ها
 13. طرح و ترتیب آپلکیشن استفاده عملی از احصاییه به منظور تحلیل دیتا
 14. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های به رهبری برنامه.
 15. ایجاد سیستم معلوماتی و اپلکیشن برای سروی و جمع آوری معلومات مستحقین از ساحه توسط کمپیوتر و یا تابلیت ها.
 16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقررات و اهداف برنامه سپرده میشود. ……………………………………………………………………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس  در رشته های کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، انجنیری کمپیوتر و سایر رشته های مرتبط به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • تجربه : 6 سال تجربه مرتبط به وظیفه
 • تسلط به زبان های رسمی( پشتو و دری) و انگلیسی.
 • داشتن تجربه در مدیریت برنامه (GIS)
 • داشتن تجربه در پروگرام های (.NET/.NET Core programing/C#.ASP.NET(MVC)/Java Script, J Query, Agular, Laravel, My SQL, Oracle analytic cloud)
 • Microsoft SQL Server skills (Database development and administration plus additional service-SSRS, SSIS, SSAS
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 • داشتن مهارت های اداری، تحریر پروپوزل، راپور نویسی،

Documents

دانلود فورم در خواستی