شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۰ - ۱۲:۳۳
Background image

بیش ازده هزار خانواده ، در شماری از ولایات کمک شدند

ده هزار و 613 خانواده بیجاشده در9 ولایت کشور در هفته گذشته (از تاریخ 13 الی 18 جوزا  (ازطریق واحد های دومی وزارت امور مهاجرین مساعدت شده اند.

شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۰ - ۱۲:۳۳
Background image

بیش از دو هزار مهاجر افغان مقیم ایران، به وطن عودت نمودند

دو هزارو 643 نفر مهاجر افغان، به تاریخ 18 جوزا از ایران به کشور برگشتند.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸ - ۱۲:۴۹
Background image

توزیع مواد خوراکی برای هزاران خانواده در ولایت خوست آغازشد

ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت خوست ازآغاز توزیع مواد خوراکی مساعدت سازمان جهانی خوراک(WFP) برای 8 هزارو 27 خانواده بیجاشده وزیرستانی به تاریخ 17 جوزا خبرداد.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸ - ۱۲:۴۸
Background image

بیش از دو هزار مهاجر افغان مقیم ایران، به وطن عودت نمودند

دو هزارو 505 نفر مهاجر افغان، به تاریخ 17 جوزا از ایران به کشور برگشتند.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸ - ۱۲:۴۷
Background image

بیش از 500 تن مهاجر افغان از پاکستان به وطن برگشت نمود

550 تن مهاجر افغان مقیم پاکستان ، از طریق  مرز سپین بولدک ولایت قندهار به تاریخ های 16 و17 جوزا به وطن برگشت کرده است.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸ - ۱۲:۴۶
Background image

89 خانواده در ولایت ننگرهار ازکمک نقدی مستفید شدند

برای 89 خانواده  آسیب پذیردر ناحیه نهم شهر جلال آباد ولایت ننگرهاراز جانب موسسه NRC کمک نقدی به تاریخ 17 جوزا توزیع شد.

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۷ - ۱۵:۳۰
Background image

اعماربازارچه زنان و تعمیر مرکز آموزشی در مرکز ولایت بامیان آغاز یافت

 به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین وعودت کننده گان ولایت بامیان کار اعمار بازارچه زنان و تعمیر مرکز آموزشی در مرکز ولایت بامیان با همکاری UNHCR به تاریخ 15 جوزا افتتاح شد.

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۷ - ۱۳:۵۹
Background image

بیش از هزار مهاجر افغان مقیم ایران، به وطن عودت نمودند

یک هزارو 809 نفر مهاجر افغان، به تاریخ 16 جوزا از ایران به کشور برگشتند.

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۷ - ۱۳:۵۸
Background image

19 خانواده درولایت بلخ مساعدت دریافت نمودند

برای 19 خانواده در ولایت بلخ کمک نقدی از جانب موسسات NRC  و ACTED به تاریخ 16 جوزا توزیع شد.

چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۷ - ۱۳:۵۷
Background image

به 46 خانواده متضرر درولایت لوگرکمک خوراکی وغیر خوراکی توزیع شد

برای 46 خانواده متضرر از سیلاب درولایت لوگر با همکاری موسسات IOM ، WFP و یونسف مواد خوراکی و غیر خوراکی به تاریخ 16 جوزا توزیع گردید.

Pagination