به ارزش بیش از یک میلیون دالر امریکایی، هشت تفاهمنامه همکاری در وزارت امور مهاجرین به امضا رسید

sadam_morr
پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۳ - ۱۱:۴۲
-

هشت تفاهم نامه های  همکاری به ارزش یک میلیون و ۷۹ هزار و ۱۱۱ دالر امریکایی میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و موسسات پژوهش علمی و توسعه جامعه گلوبل، اجتماعی و انکشافی راه نوین، اهداف دوامدار برای افغانستان، هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان، احیای صحت و جامعه افغانی، کمک های خیریه جاپان هیت معاونت بین المللی و خدمات پیشرفت های تعلیمی، بشری و صحی برای افغان ها به امضاء رسید.

به اساس تفاهم ‌نامه های ياد شده، موسسه احیای صحت و جامعه افغانی مبلغ ۴ صدو ۳۹ هزارو ۷۲۵ دالر را در بخش های ایجاد سرپناه، ماین پاکی در ساحه که سرپناه اعمار میگردد، توزیع کمک نقدی، تدویر برنامه ارتقای ظرفیت برای ۷۶۰ خانواده در ولایات قندهار، هلمند، زابل، ارزگان، و نیمروز به مصرف میرساند.

موسسه کمک های خیریه جاپان مبلغ ۳ صدو ۱۵ هزار و ۸۵۴ دالر را در بخش توزیع کوپون برای مدت سه ماه برای ۶۰۰ خانواده در ولایت ننگرهار، موسسه هیت معاونت بین المللی مبلغ یک صدو ۱۵ هزار و ۲۳۶ دالر را در بخش های آموزش، نیازسنجی، توزیع مواد اولیه ساختمانی، توزیع بسته صحی و برگزاری صنف های آموزشی برای ۲ هزار و ۷۸۹ تن در ولایت بلخ، موسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین مبلغ ۸۶ هزار و ۳۳۸ دالر را دربخش توزیع مواد خوراکی، غیر خوراکی برای یک هزار و ۲۰۰ خانواده در ولایات بغلان و کندز، موسسه پژوهش علمی و توسعه جامعه گلوبل مبلغ ۷۸ هزار و ۶۷۸ دالر را در بخش توزیع کمک خوراکی برای ۴۶۰ خانواده در ولایات کابل، بغلان، و کندز به مصرف میرساند.

به همین ترتیب موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان مبلغ ۲۳ هزار و ۲۸۰ دالر را در بخش توزیع مواد خوراکی برای ۵ هزار خانواده در ولایت بادغیس و موسسات اهداف دوامدار برای افغانستان و خدمات پیشرفت های تعلیمی، بشری و صحی برای افغان ها مبلغ ۲۰ هزار دالر را در بخش های توزیع مواد خوراکی برای ۱۶۰ خانواده در ولایات قندهار و هلمند به مصرف میرسانند.

تفاهم‌ نامه های ياد شده توسط مولوی عبدالرحمن راشد معین مسلکی وزارت و نماینده های موسسات یاد شده  به امضا رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

تازه ترین خبر

پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۱:۳۶
Background image

به ارزش بیش از چهار میلیون دالر امریکایی هشت تفاهم ‌نامه همکاری در وزارت امور مهاجرین به امضا رسید

به ارزش ۴ میلیون ۳ صدو ۵۹ هزار و ۱۶۹ دالر امریکایی هشت تفاهمنامه های همکاری با موسسات انکشاف اجتماعی و اقتصادی، افغان ها برای حمایت از معارف، زنان برای زنان، هاجر و هماهنگی و انکشاف کمک. . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۰ - ۱۵:۱۲
Background image

نشست مشترک با اعضای کمیته انتقال بیجاشده ها در وزارت امور مهاجرین برگزارشد

 

نشست مشترک با اعضای کمیته انتقال بیجاشده ها به محلات اصلی شان با حضور روسای مرکزی وزارت امور مهاجرین و نمایند های نهاد های همکار در تالار کنفرانس های وزارت برگزارشد.

در این. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۵ - ۲۰:۱۷
Background image

دو تفاهم‌نامه همکاری به ارزش بیش از دو میلیون دالر آمریکایی در وزارت امور مهاجرین به امضا رسید

 
به ارزش ۲ میلیون ۷ صدو ۳۱ هزار و ۸۵۴ دالر دو تفاهم‌نامه همکاری با موسسه خدمات اجتماعی وتخنیکی وطن در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به امضا رسید.
به اساس تفاهم نامه های. . .

بازگشت به خبر