همه داوطلبی ها

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۳ - ۱۵:۴۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطایی قرارداد

    با تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد پروژه (تدارک مقدار 54800 لیتر تیل دیزل L062 و مقدار 16000 . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۵/۳۱ - ۱۵:۲۶ واصل آباد عقب فابریکه جنکلک ـ کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

به تاسی از فقره (2) ماده 43 قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان در نظر دارد پروژه تدارک مقدار 181 قلم پرزه جات وسایط فعال وزارت از بابت سال . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۵/۳۱ - ۱۵:۲۶ واصل آباد عقب فابریکه جنکلک ـ کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

به تاسی از فقره (2) ماده 43 قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان در نظر دارد پروژه  تهیه و تدارک روغنیات وفلتر باب مورد ضرورت وزارت را ازبابت . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۳۰ - ۱۰:۵۰ واصل آباد عقب فابریکه جنکلک ـ کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

به تاسی از فقره (2) ماده 43 قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان در نظر دارد پروژه ترمیم سرک و کتاره فلزی داخل وزارت را به شرکت انجنیری، . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۳۰ - ۱۰:۴۷ واصل آباد عقب فابریکه جنکلک ـ کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

به تاسی از فقره (2) ماده 43 قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان در نظر دارد پروژه (تهیه و تدارک مقدار54 قلم قرطاسیه باب و تونر باب مورد ضرورت . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۴/۲۵ - ۱۵:۴۷
Background image

اعلان داوطلبی تدارک ۱۸۱ قلم پرزه جات

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  تدارک 181 قلم پرزه جات و سایط فعال وزارت از بابت سال مالی ۱۴۰۲ اشتراک نموده و نقل . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۴/۱۸ - ۱۵:۲۶ واصل آباد عقب فابریکه جنگلک
Background image

اعلان داوطلبی مقدار ۵۴۸۰۰ لیتر تیل دیزل و مقدار ۱۶۰۰۰ هزار لیتر تیل پطرول

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک مقدار۵۴۸۰۰ لیتر تیل دیزل نوع L062 و مقدار۱۶۰۰۰ هزار لیتر پطرول A ۹۲ مورد . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۴/۱۸ - ۱۵:۲۵ واصل آباد عقب فابریکه جنگلک
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک روغنیات و فلتر باب وزارت  

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک روغنیات و فلتر باب مورد ضرورت وزارت از بابت سال مالی ۱۴۰۲ اشتراک نموده و نقل . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۴/۱۵ - ۹:۰ واصل آباد عقب فابریکه جنگلک
Background image

اعلان داوطلبی پروژه ترمیم سرک و کتاره فلزی وزارت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم سرک وکتاره فلزی داخل وزارت اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از طریق فلش . . .

Pagination