دعوت نامه مطبوعاتی

sadam_morr

وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد تا قرعه کشی مستحقین زمین را آغاز نماید.

این برنامه که قرار است با حضور محترم نور رحمان اخلاقی وزیرامورمهاجرین و عودت کنندگان، والی کابل، معین مسکن وزارت شهرسازی، شاروال کابل، رئیس هبیتات و رئیس یو. ان. اچ. سی. آر افتتاح گردد، برای یک هزار( 1000 ) خانواره در شهرک التفات واقع در ولسوالی شکردره ولایت کابل زمین توزیع گردد.

زمان: ساعت 9 قبل از ظهر، فردا چهار شنبه ۵جوزا۱۴۰۰

مکان: وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، دفتر کنسرسیوم تشخیص مستحقین