معین مسلکی، با مسوول برنامه ردیابی بیجاشده ها سازمان بین المللی مهاجرت، ملاقات نمود

anwari_morr
پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ - ۱۳:۱۸
-

مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین، با آقای داکتر یاسین الحمدانی مسوول برنامه ردیابی بیجاشده های(DTM) سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان، دردفتر کاری اش ملاقات نمود.

معین مسلکی وزارت، از همکاری و ارایه کمک آن سازمان در قبال برگشت کننده گان اجباری قدردانی نموده و خواهان ادامه آن در آینده نیزشد.

یاسین الحمدانی، در مورد برنامه رد یابی بیجاشده ها معلومات ارایه نموده گفت: این برنامه ساحات را که بیجاشده گان  میباشد ارقام، تعداد، معلومات جامع  و مشکلات آن را مشخص خواهد کرد، هدف آن مشخص نمودن ضرورویات و همکاری با جامعه و حکومت در ارایه کمک به مستحقین بوده و تسهیلات را ببار میاورد، که درشماری از کشور ها صورت گرفته و راه حل دایمی را نشان میدهد.

وی گفت: این برنامه کمک میکند که خانواده ها چگونه کمک شده، آیا تغیرات در زنده گی شان ایجادشده یانه بلکه در جهت پیدا نمودن یک را حل دایمی برای بیجاشده ها نیزموثر است.

آقای راشد گفت: در مجموع یک نهاد این فعالیت را انجام داده و سپس نهاد های دیگر در تشریک مساعی با یک دیگر در راستای رسیدن به اهداف آن که همانا کمک و مساعدت به مستحقین میباشد همکاری نمایند.

وی بیان داشت: مطابق به اصول و پالیسی حکومت با شما همکاری خواهیم نمود، هرنهاد و یا موسسه باید در تفاهم و هماهنگی با وزارت امورمهاجرین فعالیت خویش را به انجام رساند تفاهم نامه تعامل و یا میکانیزم باشد، میان وزارت و نهاد که کمک و یا سروی مینماید هماهنگی کامل وجود داشته باشد.

یاسین الحمدانی افزود،  چگونگی نوع فعالیت خویش را با وزارت شریک ساخته و در هماهنگی کامل میتوانیم باهم همکاری نمایم و به اهداف برسیم.

دراین ملاقات روسای دفتر مقام، پالیسی و پلان و تحقیق و معلومات مهاجرین وزارت نیز حضورداشتند.

 

تازه ترین خبر

دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳ - ۱۴:۳۲
Background image

نشستی پیرامون انتقال بیجاشده گان به محلات اصلی شان، در وزارت امورمهاجرین برگزارشد

نشستی با اشتراک نماینده های سازمان بین المللی مهاجرت، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امورپناهنده گان و دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد، در وزارت امو رمهاجرین و عودت. . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲ - ۱۰:۳۹
Background image

معین مسلکی، از ریاست مهاجرین ولایت بلخ، دیدن بعمل آورد

مولوی عبد الرحمن راشد، معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در سفرش به ولایت بلخ به تاریخ اول ثور با رییس و کارمندان ریاست امورمهاجرین آن ولایت دیدار نمود.

آقای راشد در این. . .

شنبه ۱۴۰۳/۲/۱ - ۲۰:۲۰
Background image

رییس بیجاشده گان داخلی، با نماینده های کمپ ناحیه چهارم دیدار نمود

مولوي سردار شیرزاد رئیس رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی وزارت، با نماینده های ساکنین کمپ بیجاشده ها در ناحیه چهارم کابل دیدار نمود.
در این جلسه نماینده های مذکور از وزارت امور مهاجرین. . .

بازگشت به خبر