به ارزش بیش از چهار میلیون دالر امریکایی هشت تفاهم ‌نامه همکاری در وزارت امور مهاجرین به امضا رسید

sadam_morr
پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ - ۱۱:۳۶
-

به ارزش ۴ میلیون ۳ صدو ۵۹ هزار و ۱۶۹ دالر امریکایی هشت تفاهمنامه های همکاری با موسسات انکشاف اجتماعی و اقتصادی، افغان ها برای حمایت از معارف، زنان برای زنان، هاجر و هماهنگی و انکشاف کمک های بشری در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به امضا رسید.

به اساس تفاهم نامه های یاد شده موسسه زنان برای زنان مبلغ ۳ میلیون ۹ صدو ۵۲ هزار و ۵۹ دالر را در بخش های حمایت لوژستیکی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده گان، نظارت و حمایت حقوقی بیجاشده ها، جمع آوری تجزیه و تحلیل وضعیت و مشکلات برگشت کننده ها و بیجاشده ها و ارایه آن به دونر، آگاهی دهی، شناسایی افراد نیازمند، مشوره دهی صحی، ترمیم و مراقبت عراده جات، تنظیم و ترتیب مواد در گدام، گدام داری، تهیه تدارکات و روغنیات، نظارت از محلات جهت جمع آوری مشکلات، نظارت از پروژه های ساختمانی ثبت شکایات، توزیع موادغیر خوراکی، نظارت از ایجاد سرپناه و نظارت از پروژه های کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهنده گان در ولایات بلخ، سمنگان، جوزجان، فاریاب، بغلان، تخار، کندز، بدخشان، سرپل،کابل، قندهار هلمند، زابل، ارزگان، نیمروز، هرات، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان به مصرف میرساند.

موسسه هاجر مبلغ ۲ صدو ۳۶ هزار و ۱۱۴ دالر را در بخش پرداخت های نقدی، ایجاد شغل های کوچک و مشوره های صحی برای ۱۸۵ تن در ولایت کابل، موسسه انکشاف اجتماعی و اقتصادی مبلغ ۱ صدو ۵۰ هزار دالر را در بخش اگاهی دهی در مورد اهمیت داشتن اسناد مدنی برای ۲ هزار و ۳۰۰ خانواده در ولایت هرات، موسسه افغان ها برای حمایت از معارف مبلغ ۱۰ هزار و ۹۹۶دالر را در بخش توزیع بسته خوراکی برای ۸۰ خانواده در ولایت بلخ و موسسه هماهنگی و انکشاف کمک های بشری مبلغ ۱۰ هزار دالر را در بخش توزیع بسته های صحی برای ۷۰ خانواده در ولایت خوست به مصرف خواهند رسانید.

تفاهم ‌نامه های یاد شده توسط مولوی عبدالرحمن راشد معین مسلکی و کفیل وزارت و نمایندگان موسسات یاد شده به امضا رسید.

تازه ترین خبر

دوشنبه ۱۴۰۳/۵/۱ - ۱۳:۴۵
Background image

تفاهم نامه همکاری با موسسه کنسرن در وزارت امور مهاجرین به امضا رسید

به ارزش ۲۰۰ هزار دالر امریکایی یک تفاهم نامه همکاری با موسسه کنسرن در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به امضا رسید.

به اساس تفاهم نامه یاد شده موسسه متذکره مبلغ فوق را در بخش. . .

یکشنبه ۱۴۰۳/۴/۳۱ - ۱۴:۵
Background image

شماری از روسای مرکزی و کارمندان وزارت امور مهاجرین با معین مالی واداری دیدار های تعارفی ‏نمودند

شماری از روسای مرکزی و کارمندان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان با مولوی کلیم الرحمن معین ‏مالی و اداری جدید این وزارت دیدار های تعارفی نموده تقرر ایشان را تبریک گفتند.‏
آنان. . .
شنبه ۱۴۰۳/۴/۳۰ - ۱۴:۵۰
Background image

معین جدید مالی و اداری وزارت امور مهاجرین معرفی شد

به اساس حکم عالیقدر امیر المومنین مولوی کلیم الرحمن رییس پیشین تعلیم وتربیه محتسبین وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات توسط شیخ نور الحق انور رییس عمومی اداره امور به حیث. . .

بازگشت به خبر