د مهاجرینو ستونزو ته د رسېدنې عالي کمېسیون اړوند د تورخم کاري کمېټو ورځیني فعالیتونه

anwari_morr
Wed, Feb 14 2024 2:41 PM
sadam anwari