بیش از 500 تن مهاجر افغان از پاکستان به وطن برگشت نمود

sadam_morr
-

550 تن مهاجر افغان مقیم پاکستان ، از طریق  مرز سپین بولدک ولایت قندهار به تاریخ های 16 و17 جوزا به وطن برگشت کرده است.
به اساس معلومات آمریت سرحدی سپین بولدک ولایت قندهار 88 خانواده عودت کننده شامل 505 تن به طور داوطلبانه و45 تن دیگر به شکل اجباری از کشور پاکستان به وطن عودت نموده است و پس ازثبت اداره مهاجرین جهت کمک به دفاتر سازمان بین المللی مهاجرت (IOM ) و UNHCR معرفی شده اند.
منبع علاوه نمود  عودت کننده  که به امراض مختلف مصاب بودند ، از جانب موسسه هلت نت  طور رایگان مورد تداوی قرار گرفتند.