بیشتر از دو صد خانواده در بغلان مساعدت شد.

anwari_morr

235 فامیل بی جاشده درولایت بغلان به تاریخ 14 اسد سال روان بسته های کمکی دفتر WFPرا از طریق اداره امور مهاجرین انولایت دریافت نمودند.

خانواده های مذکور، از سوی اداره امورمهاجرن بغلان و شماری از موسسات همکارسروی شده بودند ومواد خوراکی تهیه شده ازطرف پروگرام غذایی جهان به ایشان توزیع شد.

151

People Reached

3

Engagements

Boost Post

11