اعلان داوطلبی به کرایه گیری یک دربند تعمیر برای ریاست  امورمهاجرین ولایت کابل

anwari_morr

Publish Date

Closing Date

ریاست امور مهاجرین و عودت کنند گان ولایت کابل در سال 1403 هجری خورشیدی جهت کرایه گیری یک دربند تعمیر که دارا ی 12 باب اطاق کاری، 3 باب تشناب، دو باب آشپز خانه و حویلی که گنجایش سه عراده موتر و مراجعین را داشته باشد در نواحی دوم، سوم و ششم شهر کابل ضرورت دارد.

 اشخاص واجد شرایط همچو تعمیر داشته باشد در خواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 یوم به آمریت مالی و اداری این ریاست واقع کوته سنگی سرک سوم سیلو کوچه سنگ تراشی بسپارند.