اعلامیه مطبو عاتی وزارت امور مهاجرین در پیوند به وقوع زلزله در هرات

anwari_morr

کابل
شنبه، ۲۲ ربیع الاول ۱۴۴۵ مطابق ۱۵ میزان ۱۴۰۲
         با تاسف که در اثر و قوع زلزله در ولایت هرات، ده ها نفر از هموطنان در ولسوالی زنده جان و سایر مناطق آنولایت شهید و صد ها تن دیگر مجروح شده اند.
         هیأت رهبری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، از بار گاه خداوند بزرگ برای شهدا، مغفرت و برای مجروحین شفای عاجل استد عا دارد. 
       به ریاست امور مهاجرین ولایت هرات  هدایت داده می شود که جهت رفع نیاز مندیهای بیجاشده های ناشی از زلزله در هماهنگی با موسسات خیریه اقدام عاجل نماید.
       وزارت امور مهاجرین از همه نهاد های خیریه، موسسات، تجار ملی و سایر هموطنان متمول میخواهد که در هماهنگی با ریاستهای امور مهاجرین، مساعدتهای شانرا به آسیب دیده ها برسانند.