اعلامیه وزارت امور مهاجرین در رابطه به  فرارسیدن ماه  مبارک رمضان

sadam_morr

ماه رمضان فرصت خوبی برای تفکر، عبادت و سخاوت محسوب می گردد با گرفتن روزه صبر و شکیبایی را می آموزیم و در این ماه تمرکز فکری انسان به دنیای فراتر از ضرورت های فردی و اساسی ما سوق می شود.
وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان فرا رسیدن حلول پر فیض ماه مبارک رمضان، ماه مغفرت و رحمت الهی را به تمام مسلمانان جهان و مردم متدین افغانستان به خصوص مهاجرین افغان تبریک و تهنیت عرض مینماید.
وزارت امور مهاجرین همواره کوشیده است تا با جذب کمک های بشری برای خانواده های مستحق بیجاشده و عودت کننده، به این قشر آسیب پذیر کشور ارایه خدمات نموده و به نیازمندی اولیه آنان رسیدگی نماید.
با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان تعداد زیادی از خانواده های بیجاشده و برگشت کننده که توان تامین مخارج شان را ندارند با مشکلات روبرو می شوند.
 وزارت امور مهاجرین بدین وسیله از تمامی موسسات، دونران، تجار محترم و هموطنان خیر ما میخواهد طبق احکام اسلامی در این فصل فدیه و قربانی فردی، مهاجرین برگشت کننده، بیجاشده گان و از اقشار محروم جامعه دلجویی نموده تلاش جدی مبذول دارند که ثواب فراوان و اجر بزرگ دارد و در حد توان از برداران خویش دست گیری نموده تا رفع مشکلات خانواده های نیازمند در ماه مبارک رمضان باشد.
از بارگاه خداوند متعال توفیق همگان را در بهره گیری حداکثری و بهینه از برکات، فیوضات و فضائل ماه ضیافت الله متعال استدعا می نمایم.