لایحه وظایف مشاور تخنیکی

sadam_morr
Tue, Sep 06 2022 11:50 AM

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:

مشاور تخنیکی

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

موقعیت پست:

مرکز وزارت

تعداد پست:

 1.  

گزارشدهی به

 معین مسلکی

معاش

مطابق لایحه NTA (B2)

..........................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مطالعه تمامی اسناد و راپور های داخلی و خارجی مربوط به وزارت و ارایه مشوره های تخنیکی، جهت بلند بردن ظرفیت کاری و همکاری تخنیکی با ریاست های مربوط معینیت

........................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.                     
 2. مطالعه تمامی اسناد و راپور های داخلی و خارجی مربوط به وزارت و ارایه مشوره های تخنیکی.
 3. همکاری و رهنمایی لازم در امور کاری با کارمندان پروژه.
 4. انجام امورات پروژه جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت
 5. نظارت، رهنمایی و آموزش جهت ارتقا ظرفیت کاری کارمندان وزارت
 6. کمک و همکاری تخنیکی با ریاست های مربوط معینیت تخنیکی جهت پیشبرد امور پروژه و سایر فعالیت های مرتبط معینیت
 7. اجرای سایر وظایف مطابق قانون که از طرف مقام به وی سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................................................

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری : داشتن 4 سال تجربه مرتبط به وظیفه
 3. داشتن حسن سیرت و شهرت نیک
 4. تسلط به زبان های رسمی( پشتو و دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 5. دانش و تجربه عملی در مدیریت، مشوره دهی، ترتیب پلان و پالیسی، نظارت، راپور و  مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Documents

دانلود فورم در خواستی