د ۱۴۰۲ کال د کب تر اخره او۱۴۰۳ کال غویی۳۰ مې پوري د مرسته شویو کورنیو شمېر

murtaza_admin

۷۸۵,۶۲۱کورنۍ